Taisyklės

Bendrosios vidaus taisyklės

 • Atvykimas nuo 14 val. dienos, išvykimas iki 12 val. dienos.
 • Svečio prašymu ir esant galimybei, suderinus su administratoriumi poilsio laikas išvykimo dieną už papildomą mokestį gali būti pratęstas.
 • Atvykus privaloma sumokėti pilną nuomos mokestį bei užpildyti svečio registracijos kortelę, kurioje įrašomi šie duomenys: svečio vardas ir pavardė, kontaktinis telefono numeris, automobilio Nr., poilsio laikas nuo-iki, apartamento pavadinimas.
 • Svečiams neišbuvus visą nuomos laiką, likusi dalis mokesčio negrąžinama.
 • Apsigyvenę apartamentuose patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami praneškite. Neužmirškite, kad už sugadintą inventorių atsakote Jūs.
 • Apartamentuose gali ilsėtis tik rezervacijos metu suderintas žmonių skaičius.
 • Neišsineškite jokių daiktų, priklausančių poilsio namams;
 • Vonios kambario rankšluosčius draudžiama neštis į paplūdimį;
 • Tausokime gamtą: taupiai naudokite vandenį ir elektros energiją;
 • Vonios rankšluosčiai keičiami svečiui paprašius arba kas 3-4 dieną
 • Patalynė keičiama kas savaitę, papildomas patalynės keitimas – 3 eurai asmeniui;
 • Apartamentai tvarkomi kas savaitę, papildomas apartamento valymas – 10 eurų;
 • Apartamentuose ir bendro naudojimo patalpose draudžiama rūkyti;
 • Su naminiais gyvūnais nepriimame.
 • Dviračius prašome nelaikyti apartamentuose ar bendro naudojimo patalpose. Jiems laikyti įrengtos vietos.
 • Nuo 23 val. mūsų namuose yra nakties ramybės metas, todėl prašome gerbti kitų svečių norą pailsėti.
 • Išvykstant raktus grąžinkite administratoriui.

Mokamos paslaugos:

 • Skalbykla –  3 Eur/1 skalbimas + džiovinimas

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

 • Tvarkingai naudokitės elektros prietaisais, neleiskite jais naudotis vaikams. Nepalikite be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, televizoriaus;
 • Rūkykite tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas meskite į tam skirtas talpas;
 • Nepalikite kepsninėje rusenančios ugnies be priežiūros;
 • Nesėdėkite ant terasų turėklų ir tvorelių;
 • Elkitės taip, kad nesukeltumėte pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
 • Tėvai atsako už savo vaikų saugumą, nepalikite jų be suaugusiųjų priežiūros.